Cure en Care

De gezondheidszorg in Nederland is opgedeeld in twee specialistische sectoren: Cure en care. Beiden richten zich op het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens en preventie van ziekten.

Onder cure-instellingen worden ziekenhuizen en klinieken verstaan. Het doel van cure-instellingen is het komen tot genezing/bevordering van herstel, met de daarbij behorende verpleging en verzorging. In Nederland kent men algemene en academische ziekenhuizen en specialistische klinieken. In een algemeen en academisch ziekenhuis kunnen patiënten terecht voor onderzoek, behandeling en verpleging. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs een belangrijke tak in een academisch ziekenhuis. De ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en behandelwijze gebeurt ook vaak binnen een academisch ziekenhuis. Zelfstandige klinieken richten zich op een behandeling over één vakgebied, zoals oogheelkunde, orthopedie, dermatologie en plastische chirurgie.

Het doel van care-instellingen is verzorging en zo veel mogelijk beperken van de nadelen van ziekten en beperkingen. De daarbij horende activiteiten zijn verpleging, begeleiding en verzorging. De zorg is zeer divers: Van gehandicaptenzorg en thuiszorg tot ouderenzorg. Het betreft vaak chronische en langdurige zorg.

CuliCare biedt onderscheidende maaltijdconcepten voor zowel cure en care, zoals het CuliSteam ultravers stoommaaltijdconcept en het dagverse 6 eetmomenten maaltijdconcept van PUUR voor de ziekenhuiszorg en koelvers maaltijden van CuliMeal voor de ouderenzorg.
Copyright © CuliCare 2023 | Gerealiseerd door NUGTR